Klubben organiserer og afvikler to former for dansearrangementer:

I vinterhalvåret (fra begyndelsen af september til marts/april) danser vi én gang om ugen Her øver vi os, så vi kan vedligeholde vores kunnen (træning) og forhåbentlig blive dygtigere (undervisning).

Sideløbende hermed afvikler klubben særlige dansearrangementer, for at møde andre klubbers dansere og blive udfordret – og i sommerhalvåret arrangerer vi af og til sommerdanse.