Hermed de gældende vedtægter i en ny og mere læsevenlig udgave.

Den tilføjes her fordi vore “links” (endnu) ikke fungerer optimalt … HSD Vedt oktober 2017