Hermed de nugældende vedtægter, vedtaget i efteråret 2019:

HSD Vedtægter oktober 2019