I sæsonen 2016-2017 var overskriften: den gode dans – hvor planen var at blive bedre og sikrere dansere generelt (det vil sige bedre til at danse programmerne fra standardpositioner med udfordringer). Det mål synes vi delvist er nået. Vi er blevet bedre dansere; men vi kan godt blive endnu bedre …

I sæsonen 2017-2018 er det planen at blive endnu bedre dansere – med alt hvad det indebærer af hensyntagen til de andre dansere i squaren og ønske om at forbedre sine egne kompetencer.

 

Ligesom i sidste sæson planlægger vi at danse på to hold i sæsonen 2017-2018. Med henvisning til Jerry Story’s definition (jf. noten nederst på siden) planlægger vi at oprette

et A1 hold, hvor formålet er at danse A1 programmet udvidet (afhængig af gulvets niveau og interesse), og tilnærmelsesvis lære at danse A1 extended.

et A2 dansehold, hvor formålet er (så godt som muligt) at lære at danse A2 programmet extended.

(se vores aktivitetskalender for sæsonen: KALENDER E2017-F2018)

desuden planlæger vi at afholde årets SLOTSDANS den 11. og 12. november 2017, hvor vi får James Wyatt (UK) på besøg i 2 dage … se flyer: Slotsdans 2017 flyer version ALTEX

 

Note: På hjemmeside: http://www.fairfieldsquaredance.com/standard–extended-applications definerer Jerry Story extended squaredance således:

Standard Application or S.A. is the most commonly used geometric formation of the square and/or the most commonly used dancer arrangement.  Example:  S.A. Pass the Ocean would use Facing Couples or Facing Lines ending in one ocean wave or two parallel waves.  S.A. Pass the Ocean would also mean the facing couples would be a boy with a girl on his right hand side.

Extended Application or E.A. is everything except S.A.  Even though definitions of square dance calls rarely change, applications like formations and arrangements can and will change.  I.e. Pass the Ocean usually starts from the formation “Facing Lines” ending in 2 two “parallel ocean waves”.  It can also start from “twin facing boxes” ending in a “Tidal Wave”.  Pass the Ocean usually starts from a S.A. couples “boy on left girl on right”.  However Pass the Ocean is used from many other arrangements such as, “half sashayed couples” (girl on left boy on right) or same “sex couples”.

Any call done right handed can, probably, be done “left handed”.  The E.A. concept is all about creating beautiful flowing choreography and an extraordinary dancing experience.  Without E.A. square dancing can become rather boring and will entice dancers to move up the Square Dance program ladder far too quickly and ends up severely hurting the quality, strength and over-all health of the activity.

(Denne definition ligger iøvrigt helt i forlængelse af den måde Callerlab bruger betegnelsen “extended” – se fx: http://callerlabknowledge.org/?s=extended)