Her vil vi løbende skrive klubben Hillerød Square Dancer’s historie. Vi starter fortællingen ved hjælp af klubblade og de beretninger, der er blevet givet på klubbens generalforsamlinger gennem årenes løb, evt. kommenteret af de mennesker, der deltog. Herefter er det meningen at fortællingen skal udvides løbende, så længe der er nogen, der kan tilføje noget.

Klubben startede i 1995 som et projekt under Hillerød Kommune med navnet Hvalens Square Dancers. Hvalen var navnet på det boligkvarter i Hillerød, hvor klubben holdt til.
De første fire år har vi – udover Jørgens erindring afskrevet fra klubbladet, november 2005 – ikke så mange oplysninger fra; men i 1999 etableredes Hillerød Square Dancers som selvstændig klub, og fra da af har vi årlige beretninger som fortæller klubbens historie:

 

Et historisk tilbageblik på square danse klubben i Hillerød. (fra Klubinfo, november 2005)

Af: Jørgen Frederiksen

Hillerød Kommune havde i midten af halvfemserne oprettet foreningen Hvalen, der havde til opgave at tilbyde kulturelle aktiviteter til østbyens lokalsamfund.

I foreningen Hvalens bestyrelse var et medlem, som hed Trine. Hun var ansat i et tidsbegrænset åremål til at bestyre foreningen Hvalens aktiviteter. Trine havde hørt og set noget, som blev kaldt square dance, og hun mente, at det måske var noget som kunne forenes med Hvalens aktiviteter.

Hvalens bestyrelse besluttede, at Trine skulle gå videre med idéen. Hun satte en annonce i Hillerød Posten, hvor hun søgte en person, der kunne undervise i square dance. Det blev optakten til min undervisningstid i square dance.

Ved et møde med Trine blev det vedtaget at opstarte en danseaften 1 gang om ugen i det nyopførte klubhus Atlantic, beliggende tæt ved Skanseskolen. Tilbuddet om square dance blev omdelt til beboerne i østbyen, og annonceret i Hillerød Posten.

Der var et positivt fremmøde af interesserede, så der kunne dannes over 2 squares den første aften. Grundlaget for fortsættelse var skabt, så nu gjaldt det om at give interesserede dansere glæde og lyst til at fortsætte fremover.

Foreningen Hvalen besluttede at kalde os Hvalens Square Dansere. Året senere blev Hvalens Square Dansere optaget i den landsdækkende forening for square dansere (DAASDC).

Efter 1½ år flyttede Hvalens Square Dansere op til kantinen på Skanseskolen og fik tildelt et fornemt depot, samt et fortrinligt samarbejde med skolens pedeller.

Hvalens Square Dansere havde nu en selvstændig bestyrelse, dog blev kontingentet og pengebevægelser administreret af foreningen Hvalen.

1 1999 løsrev vi os helt fra Hvalen, holdt stiftende generalforsamling og fik egne vedtægter, og foreningen fik sit nuværende navn Hillerød Square Dancers.

 

Indledningsvis lidt statistiske informationer om Hillerød Square Dancers:

År:(Medlemmer-heraf passive:)Formand:

1999         (ca. 30)       Claus Horsted

2000         (——)           Claus Horsted

2001         (——)           Claus Horsted

2002         (——)           Niels Madsen

2003         (——)           Niels Madsen

2004         (——)           Niels Madsen

2005         (243-47)     Gerda Bech [Larsen]

2006         (217-61)     Gerda Bech [Larsen]

2007-08    (227-71)     Gerda Bech Larsen

2008-09    (87-19)       Niels Madsen

2009-10    (88-27)       Niels Madsen

2010-11    (76-23)       Eva Modahl Larsen/Steffen Knak-Nielsen 2011

2011-12    (60-18)       Steffen Knak-Nielsen

2012-13    (43-10)       Steffen Knak-Nielsen

2013-14    (36-5)         Samantha Lee/Steffen Knak-Nielsen 2014

2014-15    (31-5)         Steffen Knak-Nielsen

2015-16    (33-3)         Steffen Knak-Nielsen

2016-17    (34-3)         Steffen Knak-Nielsen

2017-18                        Steffen Knak-Nielsen

2018-19                        Steffen Knak-Nielsen

 

Og så til selve beretningerne:
Beretningen år 1999 (sæsonen 1998-99)
Der har i den forløbne sæson været danset i 3 niveauer, nemlig Basic-Mainstream om mandagen, plus om tirsdagen og basic (begyndere) om onsdagen. Vi har i l alt været ca. 30 dansere, hvilket har betydet at alle hold har været i underkanten af 1-2 squares. Det er dog lykkedes at køre sæsonen igennem, stort set uden aflysninger, ved brug af dansere fra andre hold, samt engle og dansere fra andre klubber. Tak til alle der har været med til at holde holdene igang. Callerne har også været fleksible, f.eks. har vort onsdagshold gjort flittigt brug af hele tre callere, og er kommet flot igennem sæsonen.
Midt i sæsonen, brød vi ud fra Hvalen og stiftede Hillerød Square Dancers den 10. januar, og vi er blevet godkendt som forening af kommunen, hvilket er nødvendigt for at kunne låne lokaler (vi har også i næste sæson rådighed over kantinen på Skanseskolen mandag, tirsdag og onsdag, samt ved arrangementer om fredagen). Der har været holdt klubdanse, samt fællesdanse med vores venner fra Hamlet, samt vor juleafslutning og her i maj slutter vi sæsonen af med fællesspisning og dans. Vi har for nyligt sagt pænt farvel og tak til Trine Hansen og foreningen Hvalen, der er blevet omdannet til en støtteforening, så vi har lovet at komme og danse for dem, hvis de laver nogle arrangementer. Vi har også måttet sige farvel til Anne-Liz og Finn, da der var opstået nogle uoverensstemmelser, omkring klubbens strategier og ledelse. Bestyrelsen beklager den uro, der har været omkring deres udmeldelse af klubben, men vi har konstitueret os, som beskrevet i vedtægterne med p.t. både Lise og Jørgen.
Bestyrelsens plan for næste sæson er at lægge mandags og tirsdagsholdet sammen til et mainstream-plus hold, med hovedvægt på mainstream og med danseaften MANDAG. TIRSDAG bliver opstart af nyt hold, og ONSDAG fortsætter vores basicdansere. Da vi gerne skulle have mange nye dansere i gang til september, er det vigtigt at bakke op om vore sommerdanse og øveaftener, så vi kan holde mange flotte opvisninger. Det er det der skal trække nye folk til, så skal vi nok gøre vores for at fast-holde de nye dansere. Henning har lavet skilte med det nye logo, tag dit gamle med og få det byttet til et nyt.
Bestyrelsen satser på at gøre Hillerød Square Dancers til et godt og hyggeligt sted at mødes omkring squaredance, også på den anden side af årtusindeskiftet, så square up.

Beretningen år 2000
Beretningen år 2001
Beretningen år 2002
Beretningen år 2003
Beretningen år 2004
Beretningen år 2005
Beretningen år 2006

Beretningen år 2007 (sæsonen 2006-07) I denne sæson skete der to afgørende ting med indflydelse på klubbens velbefindende: Hillerød Square Dancers afholdt Danish Convention i Hillerød (med det økonomiske resultat, at klubben efterfølgende stod med et stort underskud), og der blev “evalueret” på danseholdene (med det dansemæssige resultat, at nogle dansere blev vurderet til ”ikke at kunne komme videre fra Plus undervisningen”. For disse medlemmer blev der oprettet et hold kaldet ”alternativ dans”, hvor der blev danset på ”gulvets niveau”.

Beretningen år 2008

Beretningen år 2009

Beretningen år 2010     HSD-beretning 2009-2010

Beretningen år 2011     HSD-beretning 2010-2011

Beretningen år 2012     HSD-beretning 2011-2012

Beretningen år 2013     HSD-beretning 2012-2013

Beretningen år 2014     HSD-beretning 2013-2014

Beretningen år 2015     HSD-beretning 2014-2015

Beretningen år 2016     HSD-beretning 2015-2016