Vi har ingen Caller tilknyttet klubben her og nu. Vi danser efter bånd, og her er det Dorthe der står for styringen.