Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5 medlemmer + 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling. Her vælges desuden vælges 1 revisor + 1 revisorsuppleant.

Den aktuelle bestyrelse konstitueret på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 er:

Steffen Knak-Nielsen (formand)

Mobil: 3058 2618
Telefon:  4717 2618
Mail: steffen@knak-nielsen.dk

Dorthe Nielsen (sekretær)

Mobil: 6065 6424
Telefon: –
Mail: ingedorthe62@gmail.com

Birgitte Knak-Nielsen (kasserer)

Telefon 6181 3130 Mail: ddd

Mobil: 6181 3130
Telefon: 4717 2618
Mail: birgitte@knak-nielsen.dk

Gertrud Egede (næstformand)

Mobil: 5277 1914
Telefon: 4585 5292
Mail: gertrudegede@gmail.com

Chalotte Petersen (B-medlem)

Mobil: 3036 1050
Telefon: –
Mail: chalotte.petersen@gmail.com

Karen Jensen (revisor)

Mobil:  –
Telefon: –
Mail:  –

Kurt Hansen (1. suppleant)

Mobil:  –
Telefon:  –
Mail:  –

Susanne Simonsen (2. suppleant)

Mobil:  –
Telefon:  –
Mail:  –

 

FESTUDVALGET

Festudvalget består af 4 personer hvis opgave det er at assistere bestyrelsen i klubbens arrangementer.
Et medlem af festudvalget skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Medlemmer:

Karen Jensen
Kurt Jensen
Susanne Simonsen (repræsentant i bestyrelsen)