Velkommen til Hillerød Square Dancers hjemmeside

Klubben startede i 1995 som et projekt under Hillerød Kommune med navnet “Hvalens Square Dancers”. I 1999 etablerede vi en selvstændig klub med navnet Hillerød Square Dancers. Hillerød Square Dancers arrangerer danseaftener, hvor klubbens medlemmer dels kan træne de danseprogrammer de allerede har lært, dels kan lære nye programmer at kende og klubben arrangerer forskellige andre danse arrangementer, hvor interesserede – udover medlemmerne – kan opleve og dyrke interessen for squaredance.

Hillerød Square Dancers er den eneste square dance klub i Hillerød Kommune. Klubben er tilsluttet Danish Association of American Square Dance Clubs (DAASDC) i daglig tale kaldet Square dance Danmark. Klubben er også tilknyttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

 

 — med beklagelse har vi de senere år kunnet konstatere, at der bliver stadig færre squaredansere i Danmark, og også i Nordsjælland. Vi har ikke længere dansere nok i Hillerød Square Dancers til at kunne opretholde klubben i sin nuværende form. Derfor har vi arbejdet på at nedlægge/afvikle Hillerød Square Dancers i god ro og orden – og derfor er der ikke planlagt nogen klubaktiviteter i efteråret 2019.

MEN det ser nu (ultimo juli) ud til at klubben kan fortsætte som en såkaldt “båndklub”. Det arbejder vi på skal lykkes – og vi skal nok informere yderligere her på siden, når vi ved mere.